Gårdsutsalg

Lam på bordet

Her selger vi lammepølse og hele lam, ferdig partert og vakumpakket i stykkdeler.
Lammene er produsert økologisk på gården Berg i Skogn.

 

Om oss

Etter at vi i 2009 bestemte oss for å drive med økologisk sau har gården vært under stadig fornying. Vi ønsker å lage kortreist og ren mat rett på bordet. Sauene får fôr fra egen gård, høy og rundballer. De får også valset korn og erter som er produsert økologisk på Skogn av Torbjørn Støre.