Opplevelser

Museumsliv i Levanger

På Levanger kan du møte mange lag med historie, formidlet gjennom museum og vandringer. Trehusbyen Levanger er et levende galleri i seg selv: Det tradisjonelle handelsstedet har bevart småbyens sjarm, med trivelig trehusbebyggelse, grønne lunger og parkanlegg. Bymuseet i Levanger formidler byens kulturarv gjennom museumsutstillinger og formidling. 

Levanger Fotomuseum er et fotohistorisk museum med en stor samling av foto og gjenstander knyttet til fotografi. Permanente og temporære utstillinger gjør Fotomuseet til et spennende sted å besøke, spesielt Harald Renbjørs arkiv.

Falstadsenteret på Ekne er et nasjonalt minnested og museum over krigens fangehistorie, med permanente utstillinger, kunst og Europas mest innovative digitale rekonstruksjon av fangeleire.  

I tillegg finner du blant annet Galleri Fenka og flere andre kunstgallerier som gjør Levanger sentrum til en spennende arena for museums og kulturvandringer. Levanger er også rik på kulturminner, med bygdaborger, helleristninger og klosterruiner. 

 

Bymuseet i Levanger 

I Levanger finnes et rikt og variert utvalg av historiske fortellinger fra ulike tidsepoker. Utviklingen av Levanger by har nær sammenheng med økonomiske og kulturelle forhold i bygdene omkring. Tettstedet Levanger har en tusenårig tradisjon, og dens historie og kulturarv er viktig å ta vare på.  

Levangermuseene representerer gjennom sine samlinger og formidling aspekter av både lokal, nasjonal og internasjonal karakter. Bymuseet i Levanger er et av museene som er en aktiv aktør for kulturarven i Levanger. Sammen med historielaget, biblioteket, fotomuseet og andre museum jobber Bymuseet med å: 

  • Formidle og dele kunnskap som gjør det lettere  å lese og forstå den historiske utviklingen 
  • Samle og bevare gjenstander i autentisk miljø 
  • Være en god samfunnsaktør for historieformidling i Levanger og omegn. 

 

Fotomuseet Levanger 

Levanger Fotomuseum finner du sentralt i Levanger i den gamle Byskolen i Kirkegata 11.  

Levanger Fotomuseum er spesialisert i fargefotografi, og er et særegent men rikholdig museum. Museets faste utstilling er RenbjørrommetDette er en utstilling om Harald Renbjør, pioner i fargefotografi. Her kan du se Norges første antatt ekte fargefotografi Skiløperen fra 1907. Utstillingen mønstrer bilder fra Harald og hans sønn Pers rikholdige produksjon, gjenstander fra fotoforretningen og et komplett rekonstruert kjemilaboratorium. 

Den skiftende utstillingen 1945 ettertanke, etterspill markerer 75-års jubileet for slutten av 2.verdenskrig. Frigjøringsvåren og månedene etter krigen var kontrastfylt. Det var lettelse og glede, men det var også oppgjørets tid. Utstillingen viser et utvalg av Per Renbjør krigsbilder og private eide bilder fra Trondheim, Falstad og Levanger.  

Filmvisning: I utstillingen Harald Renbjørs filteranalysator, i visningsrommet bildevisningen Barnas dag, Levanger 1950. 

 

Falstadsenteret 

Falstadsenteret på Ekne er et minnested og museum fra krigens fangehistorie, og er et av Norges mest anerkjente krigsmuseum. Senteret tilbyr museumsbesøk, foredrag og aktiv formidling av en viktig del av vår nære historie. Hovedutstilling «Ansikt til ansikt» viser historien til SS Strafgefangenlager Falstad og det nasjonalsosialistiske leirsystemet den var en del av. Utstillingen binder sammen Falstadsenterets to tematiske virkefelt, krigens fangehistorie og menneskerettigheter. Utstillingen «Fortellinger om flukt», tar tak i både det historiske og det dagsaktuelle rundt situasjonen vi befinner oss i. Utstillinga gir publikum et innblikk i åtte flukthistorier fra andre verdenskrig, og inviterer til utforsking av disse historiene. 

Falstadsenterets digitale opplevelse tar deg med tilbake i tid og viser deg leirlandskapet slik det så ut ved frigjøringen i mai 1945. Ved hjelp av spesialutviklet XR-teknologi og vår ipad kan du vandre omkring i et virtuell utgave av SS Strafgefangenenlager Falstad. Omkring i det digitale landskapet vil du finne flere tidsvitneskildringer og historier fra 1941–1945. 

 

Kulturminner i Levanger 

Levanger er rik på kulturminner. Sporene strekker seg tilbake til eldre jernalder. Fra forhistorisk tid er gravminnene mest tallrike, men det finnes også tre bygdeborger i kommunen: HalssteinRatåsen og Digerberget. På Geite finner man et stort gravfelt med til sammen 28 gravhauger fra eldre og nyere jernalder. På fjellet er det mane spor etter jernvinna fra eldre jernalder hvor det mest kjente befinner seg på Heglesvollen på Frolfjellet. Alstadhaug og klosterruinene på Munkeby er de mest markante kulturminnene fra middelalderen. 

Fra nyere tid er det særlig bygninger som er bevart. Trønderlåna og trøndertunet, Ammestua på Alstadhaug og Rinnleiret, som den bestbevarte kavalerileir i Nord-Europa med sine 21 fredede bygninger. Det finnes kulturminner knyttet til samferdsel, som hulveier, broer, vegtraseer, brygger og kaianlegg. På Ytterøya er det mange spor etter gruveproduksjon. Det er funnet spor etter smelteverk på Ekne, og langs Hoplavassdraget i Åsen finnes en rekke kulturminner etter industri og energiproduksjon. 

Falstadskogen er et nasjonalt minnested fra 2.verdenskrig, og Falstadsenterets hovedbygg, verksted og kommandantbolig er gjenværende bygg fra tiden det var fangeleir på Ekne. 

Levanger har vært markedsplass siden middelalderen og fikk byrettigheter i 1836. Levangers trehusbeyggelse er som fredet kulturmiljø. 

 

Galleri Fenka 

Det er flere spennende og anerkjente galleri i Levanger og i bygdene rundt.  

Galleri Fenka ligger sentralt plassert i sentrum av Levanger i Trøndelag. Den ærverdige bygningen fra 1898 var opprinnelig et fengsel – Fenka på folkemunne, med tilhørende fyllarest, fangevokterbolig, rettssal og bystyresal. 

Fengselscellene i 1. Etg og kasjotten i kjelleren er beholdt, og disse bidrar til å gi bygningen en helt særegen atmosfære og er gode utstillingsrom. Den gamle bystyresalen ligger i andre etasje. Her arrangerer Fenka sine hovedutstillinger. Den tidligere luftegården for innsatte er nå en eksotisk møteplass hvor man kan sette seg ned med en god kopp kaffe eller et glass Lykkebobler.